Skip to content

Algemene voorwaarden

Fit by Folk

Ondernemer:
Folkert van der Vegt
Onderneming:
Fit by Folk
Bezoekadres:
Waterlinie 5
1398 DL Muidden
Nederland
E-mailadres:
welkom@fitbyfolk.nl
Telefoonnummer
+31 (0) 6 4606 7854
KvK-nummer
69346968

FIT by FOLK behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. Deelname aan een bootcamp training of personal training geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemers dienen een zorgverzekering te hebben. Deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van FIT by FOLK. 

Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene voorwaarden verstrekt. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

Strippenkaarten en abonnementen van FIT by FOLK dienen vooraf ineens te worden betaald. De geldigheidsduur van de strippenkaarten en abonnementen staat altijd aangegeven bij het product in de webshop. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen hiervan. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort. FIT by FOLK heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

De actuele prijzen van de strippenkaarten staan op de website en/ of in de webshop van FIT by FOLK. FIT by FOLK heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website en/ of in de webshop van FIT by FOLK. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

FIT by FOLK hanteert een annuleringbeleid van 24 uur voor personal training en 12 uur voor bootcamps. FIT by FOLK heeft het recht om credits af te schrijven wanneer er binnen deze termijnen wordt geannuleerd.

FIT by FOLK is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers eventueel oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn ten allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is FIT by FOLK niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door FIT by FOLK georganiseerde activiteiten.

Een bootcamp training en personal training is intensief en tot op zeker hoogte blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een van de trainers van FIT by FOLK of een andere professional zoals een huisarts. FIT by FOLK behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een product van FIT by FOLK.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. 

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door FIT by FOLK bewaard zullen worden. FIT by FOLK verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Gym Sportschool Muiden Fit by Folk Folks Gym

Gratis proefles

De gym in Muiden voor een actieve levensstijl

Folks gym is voor iedereen die geen zin heeft in drukke sportscholen en opzoek is naar een veilige en prettige sportomgeving. Jij bepaalt wanneer en hoe lang je wilt sporten. Boek zelf gemakkelijk je intake, dan leggen wij je vrijblijvend alles uit, zodat je ongestoord kan werken aan je doelen.

Ja. Ik meld me graag aan voor een gratis proefles